Om Camp Igge

Camp Igge är ett koncept för idrott, rekreation och kultur och som drivs av föreningen Iggesunds IK. Camp Igge erbjuder mat, boende, konferens, sport och fritid på ett och samma område inom en radie av 200 meter. Camp Igge jobbar med att tillgänglighetsanpassa hela området och bli unikt i hela mellersta Norrland.

Skälet till att Camp Igge startades år 2009 var en oro för Iggesunds IK:s och bygdens överlevnad i och med den nya vägsträckningen av E4 utanför samhället. När nu nya E4 inte längre går igenom samhället påverkas med all sannolikhet både föreningen och Iggesund negativt med minskad beläggning, minskade möjligheter för företagsamhet och arbetstillfällen som riskerar att försvinna. Med Camp Igge vill Iggesunds IKskapa nya arbetstillfällen och gynna en mångfald till både fysiska aktivteter, rekreation och nöje.

Vision

Ett levande Iggesund för boende och besökare med utgångspunkt från det unika naturnära Ankarmonsområdet.

Affärsidé
I ett tillgängligt område med restaurang, boende och aktiviteter vara ett förstklassigt regionalt och nationellt centrum för idrott, rekreation och kultur.