Camp Igge Arena

Den 14 mars 2012 tog vi första spadtaget på Camp Igge Arena - en 92 meter lång och 60 meter bred tillgänglighetsanpassad event och multisportarena i Iggesund. Arenabygget är  en viktigt verktyg i Camp Igge konceptet  - Idrott, Kultur och Rekreation och ett viktigt steg i att skapa arbetstillfällen och göra samhället och regionen ännu mer attraktiv.

Arenan är fullt uppvärmd via sjövärme och innehåller en fotbollsplan, en fridrottsarena, en läktare med plats för 300 personer, cafeteria, gym, omklädningsrum och tre konferensrum.

Vi har även ett täckgolv som vi kan lägga ut över gräset som möjliggör stora event som mässor, konserter, teater och även möjlighet till golvidrotter som tex innebandy, handboll, badminton.

I januari 2013 öppnade vi för uthyrning och i och med arenans tillkomst är nu Camp Igge komplett med ett toppmodernt boende, restaurang och arena.