För alla?

För oss på Camp Igge är det viktigt att så många som möjligt ska kunna ha glädje av vår anläggning och därför jobbar vi målinriktat med att öka tillgängligheten. Kontakta oss gärna om ni har funderingar kring hur området är anpassat.